לעילוי נשמת ציון ויצמן

בן רחל

נפטר בתאריך ז בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.