לעילוי נשמת זכריה מנחם שטורך ז"ל

בן רחל

נפטר בתאריך ו בחודש אלול תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.