לעילוי נשמת לאה שטורך ז"ל

בת רחל

נפטרה בתאריך כח בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.