לעילוי נשמת חיים אלעזר וסרטייל

בן אלעזר הלוי

נפטר בתאריך יז בחודש תמוז תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי חיים אלעזר בן אלעזר הלוי פריבס ז"ל