לעילוי נשמת אשר וסרטייל

בן שלום

נפטר בתאריך ט בחודש כסלו תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ רבי אשר בן שלום וסרטייל ז"ל.