לעילוי נשמת שמואל וקיל

בן אליהו ומרים

נפטר בתאריך יב בחודש שבט תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.