לעילוי נשמת אברהם יצחק ורטהיימר

בן משה

נפטר בתאריך טו בחודש חשון תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.