לעילוי נשמת שמואל יעקב ורטהימר

בן זכריה יפה

נפטר בתאריך ז בחודש כסלו תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.