לעילוי נשמת בוגרי הישיבה זקס

בת זכריה יפה

נפטרה בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.