לעילוי נשמת יעקב סבתו

בן פרידה

נפטר בתאריך כב בחודש חשון תשל

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.