לעילוי נשמת גרציה בבה ע"ה סבתו

בת אסתר סלם

נפטרה בתאריך כה בחודש כסלו תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.