לעילוי נשמת בנימין שבתאי

בן פרידה

נפטר בתאריך כג בחודש תמוז תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.