לעילוי נשמת עזרא סבטו

בן פרידה

נפטר בתאריך ה בחודש אדר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.