לעילוי נשמת רחל ע"ה אברהם

בת סלמה

נפטרה בתאריך ב בחודש אב תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.