לעילוי נשמת מרים מרוני חברוני

בת סוליקה

נפטרה בתאריך ד בחודש ניסן תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.