לעילוי נשמת דוד חברוני

בן יוסף ורינה

נפטר בתאריך ב בחודש תשרי תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.