לעילוי נשמת שמעון חייקין

בן לודמילה וגריגור

נפטר בתאריך יז בחודש אייר תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.