לעילוי נשמת ז´ז´ו חימי

בת חשיבה

נפטרה בתאריך יד בחודש טבת תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.