לעילוי נשמת רחמים הרוש

בן יקוט

נפטר בתאריך כו בחודש תמוז תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.