לעילוי נשמת אהרן חמו

בן ג´מילה

נפטר בתאריך ל בחודש תשרי תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.