לעילוי נשמת רבקה חמו

בת חנה

נפטרה בתאריך כח בחודש תשרי תשמג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.