לעילוי נשמת ישראל מאיר חן

בן חיים יוסף

נפטר בתאריך כב בחודש כסלו תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי ישראל מאיר בן חיים יוסף חן ז"ל, נלב"ע כ"ב כסלו תש"ע.