לעילוי נשמת אלגריה חשואל

בת רחל

נפטרה בתאריך טז בחודש תשרי תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת: אימי מרת אלגריה חשואל בת רחל ז"ל. נלב"ע ט"ז בתשרי תשס"ז.