לעילוי נשמת שלמה אומן

בן אסתר וישראל

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת שלמה אומן בן אסתר וישראל אומן. חלל צה"ל שנפל בי"ט סיון תשמ"ב.