לעילוי נשמת חיים אשר טופר

בן יעקב יצחק

נפטר בתאריך כו בחודש אדר תשנט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת חיים אשר בן יעקב יצחק טופר. נלב"ע כ"ו אדר תשנ"ט