לעילוי נשמת בוגרי הישיבה חללי צה"ל הי"ד

בן

נפטר בתאריך ז בחודש אייר תשח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ בוגרי ישיבת שעלבים חללי צה"ל הי"ד