לעילוי נשמת משה טמבור

בן ישראל

נפטר בתאריך ב בחודש תשרי תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.