לעילוי נשמת חיים טרכטינגוט

בן יצחק

נפטר בתאריך כא בחודש אדר תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי ז"ל: חיים ב"ר יצחק טרכטינגוט, נלב"ע כ"א אדר תשס"ב.