לעילוי נשמת גאולה לאה טרכטינגוט

בת חיים יהודה ליב

נפטרה בתאריך טו בחודש סיון תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: גאולה לאה טרכטינגוט, ב"ר חיים יהודה ליב מנדלבוים. נלב"ע ט"ו סיון תשס"ו.