לעילוי נשמת אריה יגדל

בן יחזקאל

נפטר בתאריך יד בחודש תשרי תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי: רבי אריה בן יחזקאל ז"ל.