לעילוי נשמת חנה יגדל

בת דוד

נפטרה בתאריך כא בחודש כסלו תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: מרת חנה בת דוד לבית נובובולסקי ע"ה.