לעילוי נשמת מנחם דוד יונגסטר

בן מאיר צבי

נפטר בתאריך יב בחודש טבת תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי: רבי מנחם דוד בן רבי מאיר צבי יונגסטר ז"ל. נלב"ע י"ב טבת תש"ע.