לעילוי נשמת חיה רבקה יונגסטר

בת שלמה ליפא

נפטרה בתאריך ט בחודש אלול תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: גברת חיה רבקה יונגסטר בת רבי שלמה ליפא ז"ל. נלב"ע ט אלול תשס"ה.