לעילוי נשמת רחל יוסף

בת יצחק ומרים אברהם

נפטרה בתאריך כא בחודש אלול תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת: אימי מרת רחל יוסף ז"ל, בת יצחק ומרים אברהם.נלב"ע כ"א אלול תשס"ח.