לעילוי נשמת אליהו חי יוסף

בן מרדכי ומרים

נפטר בתאריך כ בחודש טבת תשיב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי, רבי אליהו חי ז"ל, בן מרדכי ומרים יוסף. נלב"ע כ טבת תשי"ב.