לעילוי נשמת אברהם חי אברהם

בן משה ושרה

נפטר בתאריך כא בחודש חשון תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת: אברהם חי בן משה ושרה אברהם.נלב"ע כ"א חשון תשס"ג.