לעילוי נשמת שלמה יפרח

בן חביבה

נפטר בתאריך כו בחודש חשון תשנט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי: שלמה בן חביבה יפרח ז"ל. נלב"ע כ"ו חשון תשנ"ט.