לעילוי נשמת חנינה יפרח

בת חביבה

נפטרה בתאריך כה בחודש כסלו תשח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: מרת חנינה בת חביבה לבית טולדנו ז"ל. נלב"ע כ"ה כסלו תש"ח.