לעילוי נשמת שמעון ישורון

בן צבי יהודה

נפטר בתאריך טז בחודש אדר ב תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.