לעילוי נשמת משה ניסנוב

בן גבריאל ותמרה

נפטר בתאריך כג בחודש ניסן תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבינו משה בן גבריאל ותמרה ניסנוב ז"ל. נלב"ע ערב שבת קודש כ"ג ניסן תשס"ט.