לעילוי נשמת כמרה ע"ה כהן

בת מרת זוהרה

נפטרה בתאריך כט בחודש סיון תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי:מרת כמרה כהן בת מרת זוהרה ת.נ.צ.ב.ה