לעילוי נשמת אריה יהושע שטראוס

בן יצחק

נפטר בתאריך כ בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.