לעילוי נשמת אהרן הכהן

בן מזל טוב

נפטר בתאריך כט בחודש שבט תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי אהרן הכהן בן מרת מזל טוב.  ת.נ.צ.ב.ה