לעילוי נשמת אבנר מיכאלי

בן ישראל שמחה

נפטר בתאריך טז בחודש שבט תשלז

ת.נ.צ.ב.ה.

תלמיד הישיבה אבנר מיכאלי חלל צה"ל ז"ל