לעילוי נשמת מנחם הלל שלום כהן

בן עקיבא יוסף

נפטר בתאריך ו בחודש ניסן תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אחי מנחם הלל שלום בן עקיבא יוסף כהן ז"ל. נלב"ע ו ניסן תשע"א.