לעילוי נשמת שלמה כהן

בן פריחה

נפטר בתאריך טו בחודש שבט תשמז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.