לעילוי נשמת משה כהן

בן פריחה

נפטר בתאריך כח בחודש תשרי תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

תלמיד הישיבה ובוגרה משה כהן חלל צה"ל ז"ל.