לעילוי נשמת מרדכי בן משה כהן

בן יצחק

נפטר בתאריך ו בחודש ניסן תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.