לעילוי נשמת יוסף חיים כהן צמח

בן זהבה

נפטר בתאריך ט בחודש כסלו תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אחי יוסף חיים ז"ל בן זהבה. נלב"ע ט כסלו תשס"ט.