לעילוי נשמת דבורה מרים נתנאל יוספי

בת יונה ומנחם משה

נפטרה בתאריך טו בחודש שבט תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת דבורה מרים נתנאל בת יונה ומנחם משה יוספי ז"ל. נלב"ע ט"ו בשבט תש"ע.